Definicions Català

  • Escala de colors: avui a la classe de dibuix practicarem amb la gamma de marrons.
  • Sèrie de coses de la mateixa classe però diferents en algun dels seus elements constitutius: tenim una gamma de productes de perruqueria molt àmplia. sin:  ventall
  • música Sèrie ordenada de les notes que componen un sistema musical.