Definicions Català

  • Habitació llarga i àmplia, generalment amb moltes finestres i columnes: per la galeria sortiràs al jardí.
  • Passadís descobert o amb vidrieres, ample, que serveix per fer arribar la llum a espais interiors.
  • Balcó cobert o amb vidrieres que es troba a la façana del darrere o al celobert d'un edifici, on generalment hi ha la rentadora i els estenedors.
  • Establiment on s'exposen i es venen obres d'art: han obert una nova galeria d'art modern.
  • Lloc destinat al públic en els teatres, generalment en forma de llotja o balcó tot al voltant de la sala.
  • Públic d'un espectacle.
  • Pas subterrani, llarg i estret: la galeria d'una mina.
  • Post de fusta o metall on van penjades les cortines.
  • galeries  Conjunt d'establiments comercials que estan junts en una mena de passeig cobert.