Definicions Català

  • Dels gots o que té relació amb aquest poble o amb la seva llengua.
  • Del gòtic o que té relació amb aquest estil artístic.
  • [tipus de lletra] Que té formes anguloses i rectilínies: la lletra gòtica s'usava a Europa durant la baixa edat mitjana.
  • Estil artístic que es va desenvolupar a Europa entre els segles xii i xvi i que es caracteritza, en arquitectura, per l'arc ogival, els contraforts i el progressiu coneixement de la perspectiva: el gòtic és un art urbà d'origen francès.
  • Llengua germànica parlada pels gots.