Definicions Català

  • Principi o origen d'una cosa: hi ha moltes teories sobre la gènesi de l'univers.
  • Procés mitjançant el qual s'ha originat o format una cosa: la gènesi d'un llibre.