Definicions Català

  • Pas de l'estat sòlid al líquid per l'acció de la calor: la fusió de la neu comença amb l'arribada de la primavera. sin:  fosa
  • Unió d'interessos, idees, partits o organismes diferents: s'ha produït la fusió de diversos bancs. sin:  aliança,  coalició