Definicions Català

  • Vehicle de quatre rodes, petit, amb una porta a la part del darrere, que es fa servir per transportar mercaderies.