Definicions Català

  • Realització per part d'una persona o d'una cosa de la funció que li és pròpia: el funcionament del cor.
  • Ús d'alguna cosa: la rentadora duu un manual d'instruccions que n'explica el funcionament.