Definicions Català

  • De la funció biològica o psíquica o que hi té relació.
  • Que està pensat i creat perquè tingui una utilitat pràctica, perquè exerceixi la seva funció: tots els mobles de la sala són funcionals.