Definicions Català

  • Ennegrir door de inwerking van rook: de open haard rookt de muren.
    Ennegrir per l'acció del fum: la llar de foc fuma les parets.
  • fumar-se  Impregnar-se un aliment del color, l'olor o el gust del fum: la carn s'ha fumat.
  • Desprendre o fer fum un cos que crema o un líquid calent: les cendres encara fumen.