Definicions Català

  • Sentir un gran plaer perquè s'ha aconseguit una cosa desitjada: va fruir tant d'aquell cap de setmana a la platja! sin:  gaudir