Definicions Català

  • Part de dalt de la cara compresa entre les celles i el cabell i entre els dos polsos: li he posat la mà al front per comprovar si tenia febre.
  • Part de davant d'un monument o d'un edifici.
  • Zona on s'enfronten els exèrcits en un combat: els soldats van ser enviats al front.
  • Organització política on s'agrupen diversos partits que tenen un interès comú.
  • Línia imaginaria que està en la superfície que separa dues masses d'aire amb característiques meteorològiques diferents, on es produeixen variacions brusques de temperatura i d'humitat: es preveu que dimarts arribarà un front fred a la península.