Definicions Català

  • Repetició habitual d'un acte o d'un fet: ve a veure'ns amb freqüència.
  • Nombre de vegades que passa una cosa durant un període de temps determinat: amb quina freqüència té les contraccions?
  • física Nombre de vibracions, ones o cicles realitzats en una unitat de temps determinada.