Definicions Català

  • Estri d'un teixit o d'algun altre material generalment aspre que es fa servir per fregar: on guardes el fregall dels plats?