Definicions Català

  • Banda de tela que es fa servir per adornar, especialment una peça de vestir: aquest vestit m'agradaria més si tingués una franja de seda.
  • Tros estret i llarg de paper, roba, terreny, etc. sin:  faixa,  llenca