Definicions Català

  • Ruptura violenta d'una cosa sòlida, especialment d'un os del cos: el cop li va produir una fractura múltiple al braç.
  • Lloc per on es trenca una cosa sòlida i senyal que deixa: hem d'arreglar la fractura de la pota de la taula abans no es desmunti del tot.
  • geologia Aspecte que presenta la superfície d'un mineral o d'una roca quan es trenca: el quars té una fractura irregular.
  • geologia Esquerda o ruptura que es produeix en un terreny: la falla és una fractura en la qual, a més, es desplaça un dels blocs de terreny.