Definicions Català

  • Mancança o escassetat de llum: la foscor d'aquesta sala convida a la meditació. sin:  obscuritat
  • Dificultat que ofereix una cosa per ser entesa: la foscor d'un pensament. sin:  obscuritat
  • Falta o escassetat d'informació sobre les causes i les circumstàncies d'un fet: la foscor envolta aquest assumpte.