Definicions Català

  • Manera establerta per fer o expressar una cosa: va llegir la fórmula de jurament per prendre possessió del seu càrrec. sin:  model,  norma
  • Manera o mètode que es proposa per resoldre un problema o per aconseguir una cosa: l'estalvi és l'única fórmula que tenim per comprar-nos algun dia una casa.
  • Expressió simbòlica i general d'una llei física, matemàtica, gramatical, etc.
  • Recepta on es diu de què està fet un producte i la manera de preparar-lo o de prendre'l: llegeix la fórmula d'aquesta pastilla.
  • Categoria en què es divideixen les competicionis d'automobilisme segons la potència del motor i el pes del vehicle: Fittipaldi va ser el campió del món de cotxes de fórmula 1.
  • química Expressió amb símbols de la composició química d'un cos o d'una substància: la fórmula del clorur de sodi és ClNa.