Definicions Català

  • Condició necessària o requisit establert perquè es faci o es compleixi una cosa: no m'han concedit la beca perquè no vaig complir la formalitat de sol·licitar-la abans del maig.
  • Correcció i educació en el comportament d'una persona: a l'entrevista de feina procura guardar la formalitat.
  • Seriositat i responsabilitat d'una persona en el compliment de les seves obligacions i dels seus compromisos: en aquesta empresa valoren molt la formalitat. sin:  rectitud