הגדרות קטלונית

  • [persona] Que té un comportament correcte i educat: tinc uns alumnes molt formals que no fan escàndol a classe. sin:  respectuós
  • [persona] Que compleix les seves obligacions i els seus compromisos: és un noi molt formal, sempre paga els deutes.
  • Que reuneix les condicions necessàries o els requisits establerts per dur-se a terme: he presentat una protesta formal després d'emplenar l'imprès corresponent.
  • De l'aspecte exterior d'una cosa o que hi té relació.
  • De la manera d'expressar el pensament o que hi té relació: en un comentari de text s'ha de fer una anàlisi formal i del contingut.