Definicions Català

  • Manera d'estar configurat o disposat l'aspecte exterior d'alguna cosa: la formació del terreny és abrupta.
  • Creació o constitució d'una cosa que no existia abans: la formació d'un partit polític.
  • Educació rebuda i conjunt de coneixements d'una persona: té una formació lingüística i literària molt sòlida. sin:  aprenentatge,  instrucció
  • Col·locació de persones en fila: els soldats desfilaven en formació.
  • Grup organitzat de persones.
  • geologia Conjunt de roques o minerals que s'han dipositat en un lloc durant el mateix període geològic.