Definicions Català

 • Capacitat física per fer una feina o moure una cosa: podrà portar-ho tot sol, té molta força.
 • Esforç o aplicació d'aquesta capacitat física sobre alguna cosa: va aixecar la caixa amb força.
 • Violència física contra una persona o un animal: el va agafar amb força i no el va deixar marxar.
 • Capacitat d'una cosa material o immaterial de produir un efecte: la força dels antibiòtics.
 • Intensitat amb què es manifesta una cosa, especialment un sentiment: van superar els problemes gràcies a la força del seu amor.
 • Capacitat que té una cosa de resistir o de sostenir un pes: la força d'un dic.
 • física Causa capaç de modificar l'estat de repòs o de moviment d'un cos. força de gravetat Fenomen d'atracció que tot cos exerceix sobre els altres que el rodegen: els objectes cauen a terra per la força de gravetat de la Terra.
 • forces  Vigor natural de les persones o dels animals: No es troba bé i perd les forces.
 • Conjunt de soldats o de policies: les forces de l'ocupació forces armades Conjunt format pels exèrcits de terra, mar i aire d'un país.
 • En gran quantitat, o més del normal o necessari: tenen força llibres; de llibres en tenien força; demostra força intel·ligència en les seves accions. sin:  bastant
 • D'una manera considerable, o en un grau alt: se'l veia força intranquil; les classes m'agraden força. sin:  bastant