Definicions Català

  • Fer un o més forats en alguna cosa: van foradar la paret amb una barrina; sempre va amb els mitjons foradats. sin:  perforar