Definicions Català

  • [acció] Que no es fa de manera espontània o natural, sinó per obligació: un riure forçat.
  • [persona] Condemnat a treballs forçats: els forçats eren condemnats a remar en les galeres.
  • Que té forma de forca: vam veure un arbre forcat.
  • Forca llarga.
  • Peça de fusta en forma de forca que es fixa al coll dels animals de treball.