Definicions Català

  • [lloc] Que està allunyat de la superfície d'una cosa o de la part de dalt o de fora: una vall fonda. sin:  pregon,  profund
  • [recipient] Que té molta distància entre el fons i la vora de dalt: mengem la sopa en plats fondos. sin:  pregon,  profund
  • [mar, riu, llac] Que té molta distància entre entre el fons i la superfície. sin:  pregon,  profund
  • Que arriba fins molt endins: una cova fonda; una respiració fonda. sin:  pregon,  profund
  • [sensació, sentiment] Que és molt intens i provoca una gran alteració de l'ànim: l'atemptat li va provocar una fonda impressió. sin:  pregon,  profund
  • Amb profunditat, fins molt endins: respirar fondo.