Definicions Català

  • Distància que hi ha des de la superfície fins al fons d'una cosa o d'un lloc: la fondària del rius. sin:  profunditat