Definicions Català

  • Disciplina lingüística que estudia els sons del llenguatge humà des del punt de vista de l'articulació, la percepció i l'acústica.
  • Conjunt de sons del llenguatge humà que s'articulen o es pronuncien en una llengua determinada.