Definicions Català

  • Brollar un líquid o un gas d'algun lloc o córrer-hi: l'aigua fluïa del brollador.
  • Funcionar una cosa sense dificultat, sense obstacles: tot i que hi havia molta circulació, el trànsit fluïa sense problemes.
  • Sortir o brollar abundantment les paraules o els pensaments: li fluïen les paraules sense dificultat.