Definicions Català

  • Conjunt de vaixells que pertanyen a una persona, un estat o una companyia de navegació. sin:  estol
  • Conjunt de vaixells o d'avions que fan junts una acció determinada: la flota espanyola va anar a realitzar una missió complicada.
  • Conjunt de vehicles d'una empresa: l'empresa necessita ampliar la flota d'autobusos.
  • Conjunt de plantes que creixen molt espesses en un espai determinat: aquella flota de boixos ens impedia el pas.
  • Conjunt de persones que van juntes: van passar una flota d'infants que anaven d'excursió. sin:  colla,  grup