Definicions Català

  • Capacitat de corbar-se o torçar-se fàcilment, sense perill de trencar-se: el contorsionista té molta flexibilitat.
  • Facilitat per adaptar-se a les circumstàncies o als altres: la seva flexibilitat li proporciona molts amics.