Definicions Català

  • Afecció o inclinació dominant cap a alguna cosa: la seva flaca és fer trencaclosques. sin:  debilitat,  tendència