Definicions Català

  • Obertura, generalment de forma rectangular, que es fa en un mur, a certa distància del terra, per donar llum i ventilació a l'interior d'una construcció.
  • Marc de fusta o de metall amb un o més batents i amb vidres que tanquen aquesta obertura: obre la finestra de bat a bat que fa molta calor.
  • Finestreta d'un automòbil o d'un vagó.
  • informàtica Zona de la pantalla d'ur ordinador que posa a disposició d'un usuari diverses opcions d'un programa.