Definicions Català

  • Objectiu o raó que mou a fer una cosa determinada: tots hem vingut amb la finalitat d'ajudar-te. sin:  fi