Definicions Català

  • De la fi o que hi té relació: fase final; recta final.
  • Part o moment en què s'acaba una cosa: és una pel·lícula amb final feliç. sin:  fi
  • Part última d'una competició esportiva de la qual surt un guanyador: el pròxim diumenge se celebrarà la final de tennis.
  • gramàtica [oració] Que expressa una finalitat el compliment de la qual és posterior a l'acció, el procés o l'estat expressats per una altra oració que és la principal: a han vingut tots per celebrar el teu aniversari, per celebrar el teu aniversari és una oració final.