Definicions Català

  • Estudi metòdic i crític sobre l'essència, les propietats, les causes i els efectes de les coses naturals, especialment sobre l'ésser humà i l'univers.
  • Conjunt sistemàtic dels raonaments exposats per un pensador: la filosofia de Plató.
  • Manera en què algú pensa o entén les coses: no entenc la filosofia de la vostra empresa.
  • Conjunt dels principis i de les idees bàsiques d'una ciència determinada: la filosofia del dret és fonamental per redactar les lleis.
  • Força o ànim per suportar situacions desagradables amb serenitat: encara que pensis que s'equivoquen, t'ho has de prendre amb filosofia.
  • filosofia De la filosofia o que hi té relació. sin:  filosofal