Definicions Català

  • filosofia De la filosofia o que hi té relació. sin:  filosofal