Definicions Català

  • Persona o animal en relació amb els pares que l'han engendrat: la meva germana té tres fills fill adoptiu Persona que no ha estat procreada per cap dels seus pares legals, però que té els mateixos drets i vincles amb ells que un fill engendrat de manera natural. fill bastard Fill nascut d'una dona que no és l'esposa del seu pare. fill il·legítim Fill que no ha estat reconegut legalment pel seu pare. fill legítim Fill que ha estat reconegut legalment pel seu pare. fill natural Fill els pares del qual no estan casats legalment.
  • Persona amb relació al lloc o al país on ha nascut: Dalí és un dels fills més famosos de Figueres fill predilecte Títol honorífic que un municipi concedeix a una persona que hi ha nascut en senyal de gratitud i de reconeixement als seus valors professionals i humans.
  • Forma de tractament afectuosa que es dóna normalment a una persona més jove: vols res més, fill?
  • Religiós amb relació al fundador del seu orde: els fills de sant Benet són els benedictins.
  • Brot nou que treu una planta: el ficus que em van regalar està traient fills.