Definicions Català

  • Dibuix o sortint en forma de línia llarga i estreta que serveix generalment per separar dues coses o per adornar: has de posar un filet entre el text i les notes a peu de pàgina; aquest filet queda molt bonic en aquest moble.
  • Tros ample, allargat i no gaire gruixut de carn sense os o de peix sense espina: per dinar he menjat filet de vedella.