Definicions Català

  • Dibuix que serveix de model per confeccionar peces de vestir.
  • Figura amb forma humana que serveix per emprovar, mostrar o exhibir peces de vestir. sin:  maniquí
  • Persona que cuida molt el seu aspecte i sempre va molt ben vestida. sin:  maniquí