Definicions Català

  • Fermesa o constància en els afectes, en les idees o en les obligacions. sin:  lleialtat
  • Exactitud o conformitat amb la veracitat dels fets: el testimoni va relatar el fet amb la màxima fidelitat.
  • Precisió en l'execució d'una cosa: el pintor va reproduir el paisatge amb fidelitat.