Definicions Català

  • Fet de presentar com a vertadera o real alguna cosa que no ho és: era incapaç de distingir la realitat de la ficció. sin:  fal.làcia,  farsa,  simulació
  • Obra literària o gènere literari que narra en prosa històries imaginàries: prefereixo la novel·la de ficció que la novel·la històrica. sin:  invenció