Definicions Català

  • Fer entrar algú o alguna cosa dins d'un lloc: fica't al llit; va ficar la mà a la bossa. sin:  introduir
  • Participar en alguna cosa sense tenir-hi dret o sense haver estat reclamat: no et fiquis on no et demanen.