Definicions Català

  • Filament que forma part d'alguns teixits orgànics animals o vegetals o que es troba en alguns minerals.
  • Filament que té un orígen químic, que està format per matèria totalment artificial i que es fa servir en la confecció de teixits: s'ha comprat una camisa de fibra sintètica.