Definicions Català

  • anatomia Òrgan de forma ovalada i aplanada, gran i de color marró, que es troba al costat de l'estómac, intervé en la funció digestiva segregant la bilis, emmagatzema nutrients i sintetitza enzims, proteïnes i glucosa.