Definicions Català

  • [dia] Que no és feiner perquè és festa oficial o eclesiàstica: si treballes els festius cobraràs més.
  • Que té o que mostra alegria o bon humor: és un noi festiu.