Definicions Català

  • Metall dur i dúctil, de color gris, que abunda a la natura i que serveix per fer tot tipus d'eines, estructures i objectes. ferro colat Ferro fos sense refinar que es deixa refredar en diversos motlles. ferro forjat Ferro que es treballa a cops, escalfant-lo i refredant-lo successivament. ferro verge o ferro dolç Ferro que no té aliatge amb altres metalls ni està mesclat amb minerals.
  • química Element químic metàl·lic que correspon a aquest metall: el símbol del ferro és Fe.
  • Objecte o instrument fet amb aquest metall: els ferros de la gàbia.