Definicions Català

  • De la dona, relacionat amb ella o amb trets o qualitats que es consideren característics d'ella: intuïció femenina.
  • [ésser viu] Que té òrgans per ser fecundat: les flors femenines són fecundades pel pol·len que hi dipositen els insectes o el vent.
  • [gènere gramatical] Que s'aplica als noms, pronoms, determinants i adjectius que es refereixen a éssers vius de sexe femení i a altres éssers inanimats que tenen el mateix gènere: casa, lluna i dona són paraules femenines; el femení de algun és alguna.