Definicions Català

  • Ajuda o protecció que es dóna o es concedeix per interès, amistat, amor, etc.: em va fer el favor de portar-me a casa.
  • Confiança, suport o privilegi que es dóna a algú, generalment vingut d'una persona d'autoritat, poder o influència: sempre intenta guanyar-se el favor del director.