Definicions Català

  • Pólvores blanques que s'obtenen de moldre grans de blat o d'altres cereals. farina integral Farina barrejada amb segó.
  • Pólvores a què queden reduïdes certes matèries sòlides en ser triturades, esclafades o mòltes: farina de peix.