Definicions Català

  • Senzillesa i sinceritat en el tracte, pròpies de l'amistat o del parentiu. sin:  confiança