Definicions Català

  • De la familia o que hi té relació: estrènyer els llaços familiars.
  • Que es coneix molt bé o es fa fàcilment: la seva cara m'és familiar.
  • Que és senzill i pla: tracte familiar.
  • [llenguatge] Que es fa servir en les converses normals i corrents. sin:  col·loquial
  • Persona que pertany a la mateixa familia que una altra: vaig anar a visitar un familiar. sin:  parent